Aktuelle informationer
Emne Tidspunkt Type Detaljer
Servicevindue lørdag 22/6
Opdateret
2024-05-19 - 08:47
Oprettet
2024-05-18
Driftsmeddelelser UPDATE Det fremgik ikke af den første besked, beklager. Tidspunktet for opdateringen er lørdag 22/6 kl 11-13. ---- Der planlægges en opdatering af database custeret som OS2sofd afvikles på. Denne opdatering forventes afviklet UDEN nedetid, men i perioden hvor opdateringen udføres, kan der være reduceret kapacitet, der kan påvirke svartider m.m. Der sendes ikke yderligere driftsnyheder ud om denne opdatering med mindre der er ændringer til planen.
OS2sofd ændring af indlæsning af private adresseoplysninger
Opdateret
2024-04-12 - 07:41
Oprettet
2024-04-11
Nyheder I SOFD versioner efter d. 1. juni 2024 ændrer vi standardkonfigurationen således at medarbejderes private adresseoplysninger ikke længere læses ind i SOFD fra lønsystemet og/eller cpr-registret. Såfremt i fortsat ønsker at læse private adresseoplysninger ind i jeres OS2sofd, bedes i sende en mail til pso@digital-identity.dk med besked herom. I kan også straks anmode om at få private adresseoplysninger slettet fra jeres OS2sofd installation og få indlæsningen slået fra med øjeblikkelig virkning. Baggrund for ændringen: Historisk set har OS2sofd indlæst medarbejderes private adresseoplysninger fra lønsystemet. Årsagen til dette har bl.a. været behov for disse data i kørselsindberetningssystemer til at beregne afstand fra hjem til arbejdeplads. For flere kommuners vedkommende har disse oplysninger dog ikke noget formål i OS2sofd, og bør derfor ikke læses ind jf. princippet om dataminimering.
OS2sofd version 2024 r1 frigivet
Opdateret
2024-04-07 - 14:02
Oprettet
2024-04-07
Nye releases Så er første version i 2024 klar til udruldning. Kommuner som har valgt automatisk at blive opdateret vil blive opdateret i løbet af den kommende uge. For detaljer om versionen, kan man finde ændringsloggen her https://www.sofd.io/changelog.html Bemærk at dette er et opsamlingsrelease, så nogle af de funktioner der findes i denne version er allerede rullet ud til flere kommuner som individuelle opdateringer. Kontakt Digital Identity på kontakt@digital-identity.dk for at blive opdateret
  Gamle informationer
Emne Tidspunkt Type Detaljer
Oprettelse af nye brugere i KMD Nexus fejler
Opdateret
2024-05-15 - 12:43
Oprettet
2024-05-15
Driftsmeddelelser Vi oplever pt at oprettelse af nye brugere i KMD Nexus fejler. Vi får en HTTP 400 fejl tilbage, uden nogen yderligere detaljer. Fejlen ser ud til at opstå i alle kommuner.
Integration til KMD Nexus kører meget langsomt
Opdateret
2024-05-14 - 13:47
Oprettet
2024-05-14
Driftsmeddelelser Opdatering De sidste 20 minutter er oprettelser kørt igennem uden timeouts eller andre fejl, så det ligner at problemet er forsvundet. Problemet har muligvis hængt sammen med FK Organisation, som har haft lange svartider i samme tidsperiode, og det er tilsvarende gået i sig selv igen. --------------- Pt fejler rigtigt mange data-opdatering, brugeroprettelser m.m. mod KMD Nexus. Vi får timeout på mange af kaldene mod Nexus, hvilket resulterer i at opdateringen ikke gennemføres.
AD indlæsningsagent version 2.2.1 frigivet
Opdateret
2024-05-06 - 19:06
Oprettet
2024-01-31
Nye releases Der er fundet en fejl i udlæsningen af AD brugerkonti, som fejltolker tidspunktet i feltet AccountExpirationDate, så den kan udlæse værdien 1 time forkert, og dermed (hvis udløb er sat til kl 00:00) sætte udløb i SOFD 1 hel dag for tidlig. Det anbefales at man opdaterer til nyeste udgave, ved at hente den her https://www.sofd.io/download.html
Overførsel til fk-organisation ikke muligt
Opdateret
2024-05-06 - 19:06
Oprettet
2024-05-03
Driftsmeddelelser Forbindelsen til fk-organisation er nede og det ligner den har været utilgængelig siden kl. 11 i dag. Dette kan også påvirke brugergrænsefladen på fk-organisation. Bemærk at dette betyder at vikarer til Nexus kan have problemer med at blive oprettet.
KSP/CICS utilgængelig
Opdateret
2024-04-15 - 08:17
Oprettet
2024-04-12
Driftsmeddelelser Det er ikke muligt at overføre data til kSP/CICS, så brugerstyring via OS2sofd til CICS fungerer ikke i øjeblikket. CICS systemet ser ud til at være utilgængeligt
OS2sofd version 2023 r3 frigivet
Opdateret
2024-04-07 - 13:56
Oprettet
2023-12-18
Nye releases Der er kommet en ny udgave af OS2sofd. De fleste kører allerede denne udgave, da nyheden kommer lidt på bagkant, men hvis man stadig ikke er opdateret til enten 2023 r2 eller nyeste version (nu navngivet 2023 r3), så man kan med fordel tage fat i driftoperatøren på kontakt@digital-identity.dk og bede om en opdatering. Ændringsloggen er tilgængelig her https://www.sofd.io/changelog.html
Overførsel til FK Organisation pt ikke muligt
Opdateret
2024-03-11 - 14:32
Oprettet
2024-03-11
Driftsmeddelelser LØST! der er forbindelse til FK Organisation igen --- Der var nedbrud på FK Organisation i søndags, og servicen er desværre stadig utilgængelig. Det betyder at der ikke oprettes/opdateres brugere i FK Organisation, hvilket primært påvirker nye brugere i KMD Nexus og andre systemer, hvor man ikke kan logge før man er oprettet i FK Organisation. Seneste status er at KMD arbejder på sagen - vi opdaterer denne nyhed hvis der er nyt.
FK Organisation / Digital Post utilgængelig lørdag 17/2
Opdateret
2024-02-25 - 10:14
Oprettet
2024-02-17
Driftsmeddelelser Serviceplatformen er utilgængelig hele dagen, så det vil ikke være muligt at udføre opslag på Serviceplatormen hele lørdag. herunder overførsel af data til FK Organisation (så evt vikaroprettelser i Nexus vil ikke funger hele dagen), samt afsendelse af beskeder via digital post, samt opslag på CPR.
Ustabil oprettelse i FK Organisation
Opdateret
2024-02-20 - 18:32
Oprettet
2024-02-20
Driftsmeddelelser Opdatering Der er fundet en midlertidig workaround - afventer stadig en blivende løsning, men pt kan vi få skubbet oprettelser igennem på brugere med lidt manuel håndtering ---- Vi oplever pt at brugeroprettelser i FK Organisation fejler. Det er fejlmeldt til KMD, men det betyder at man pt vil opleve at nye brugere ikke oprettes i FK Organisation. Det påvirker bl.a. vikarer og nyansattes muligheder for at logge ind i fagsystemer der kræver at brugeren findes i FK Organisation
Opdatering til SOFD Core - UUID håndtering
Opdateret
2024-02-17 - 12:13
Oprettet
2023-06-10
Driftsmeddelelser Der er en ny opdatering til SOFD Core klar. Denne opdatering ændrer den måde som SOFD håndterer UUID'er på personer, I det tilfælde at personen har flere AD konti. Tidligere delte alle AD konti samme UUID, men fremover får hver AD konto sit eget UUID. For personer med én AD konto, har ændringen ingen effekt, men for personer med 2+ AD konti, vil den/de sekundære AD konti få et nyt UUID. Dette påvirker en meget lille mængde brugere, og ændringen vil for langt de fleste af disse være helt usynlig. Man kan læse mere om baggrunden her https://os2web.atlassian.net/browse/SOFD-9 I forbindelse med udruldningen af denne opdatering, skal man tage fat i supporten på kontakt@digital-identity.dk, der laver en rapport over hvilke brugere der er påvirket af ændringen (hvis nogen overhovedet), hvorefter opdateringstidspunktet aftales.
OS2sofd opdateres automatisk til nyeste OS2sync
Opdateret
2024-02-17 - 12:13
Oprettet
2024-02-13
Nyheder I går blev der lanceret en nyhed om at OS2sync (overførsel af data til FK Organisation) er kommet i en ny udgave. OS2sofd opdateres til denne automatisk, og I skal ikke gøre noget i den sammehæng. Der er dog sendt en anmodning om en serviceaftale til den nye version, som skal godkendese, men den tekniske opdatering kører helt automatisk.
Langsom overførsel til FK Organisation
Opdateret
2024-02-05 - 07:43
Oprettet
2024-02-01
Driftsmeddelelser Opdatering 2/2 kl 09:00 På nuværende tidspunkt er der cirka 2 timers forsinkelser på opdateringer med FK Organisation. --- Opdatering kl 12:26 Lige nu kan der være op til 4 timers forsinkelse på nyoprettede brugere, før de er tilgængelige i FK Organisation. Vi oplever pt svartider fra FK Organisation der er 3-4 gange længere end normalt. Den samlede mængde af brugere der ligger i kø falder - men det går desværre langsomt. ====== Der er lige nu langsom overførsel af data til FK Organisation, og det betyder at køen med overførsler pt vokser lige så stille. Der afvikles fra køen, men lige nu er der 1-2 timers forsinkelse på oprettelser mod FK Organisation, så evt ny-oprettede brugere vil ikke være tilgængelige i FK Organisation med det samme. Bemærk at vikar-oprettelser via vikarmodulet prioriteres højere end "almindelige" brugere, så de bør overføres nogenlunde hurtigt, mens almindelige nyoprettede brugere kan der være forsinkelse på, da de tages i den rækkefølge de oprettes.
OS2sofd AD replikator version 1.0 frigivet
Opdateret
2024-01-22 - 15:19
Oprettet
2023-04-16
Nye releases Der er frigivet en ny on-premise agent til OS2sofd. Denne agent kan oprette og vedligeholde en fuld OU struktur i AD, baseret på den tilsvarende struktur af enheder i OS2sofd. Endvidere kan den sikre at AD brugerkonti er placeret i OU strukturen, så det afspejler det aktuelle arbejdssted. Agenten er klar til download på www.sofd.io websitet. Tag fat i Digital Identity for at få assistance til den initielle opsætning
Ny GDPR revisionsrapport tilgængelig på Kundenettet
Opdateret
2024-01-22 - 15:19
Oprettet
2023-11-14
Nyheder Vores GDPR revisionserklæring er ankommet i dag, og er nu tilgængelig på Kundenettet. I forbindelse med tilsyn af Digital Identitys håndtering af persondata i samspil med OS2sofd, kan man med fordel logge ind i kundenettet, og hente revisionsrapporten til at understøtte det tilsyn man skal udføre. https://kundenet.digital-identity.dk/